.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Komisje stałe Rady Gminy Głowno

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Głowno
 
OR-I.0012.5.2015                                            

                                                  Pan/i
                                                  radny Rady Gminy Głowno

 

          Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Głowno odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Głowno.

Przewidywany porządek obrad:
1. Kontrola funkcjonowania GOPS za 2014 rok:
- analiza zasad przydzielania zasiłków stałych i celowych;
- zasady i kryteria udzielania pomocy społecznej.
2. Kontrola wydatków dotyczących dożynek w 2013 roku – rozliczenie środków pomiędzy Urzędem Gminy w Głownie a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.
3. Realizacja wykorzystania środków budżetowych w roku 2014 w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  
4. Sprawy różne.

 

      Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.


Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Praworządności
Rady Gminy Głowno 

OR-IV.0012.5.2015

                                                       Sz. P.
                                                      radny/a Rady Gminy Głowno

              Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2015 roku (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głownie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności Rady Gminy Głowno.

Przewidywany porządek obrad.

1. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Prezesa Zarządu M-G ZOSP w Głownie o stanie bezpieczeństwa w gminie Głowno.
2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej.
3. Sprawy różne.

 

        Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.


 

Komisja Rozwoju Gospodarczego,
          Budżetu i Rolnictwa
         Rady Gminy Głowno
 
OR-III.0012.5.2015

                                                         Sz. P.
                                                         radny/a Rady Gminy Głowno


               Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 12 maja (wtorek) 2015 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Głownie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Rolnictwa Rady Gminy Głowno.

Przewidywany porządek obrad.
1. Informacja nt. perspektyw rozwoju gminy, plany zagospodarowania wolnych terenów, wpływ realizacji zadań z zakresu promocji gminy na jej rzeczywisty rozwój.
2. Sprawy różne.
 


       Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego/ej od pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów Rady Gminy, zgodnie z art. 25 cytowanej wyżej ustawy.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Ireneusz Furga
data udostępnienia: 2010-12-07 13:48:35
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-05-09 22:54:27 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129