.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu - Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015r
poka wszystkie dokumenty

Zarządzeniem Nr 57/2014 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Głowno  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 r.


Wójt Gminy Głowno
zaprasza

Organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), działając na rzecz mieszkańców gminy Głowno do konsultacji rocznego projektu „Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2015 rok.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.gmina-glowno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, pokój nr 5.
Uwagi do Programu można nadsyłać od dnia 21 października 2014 r. do dnia  5 listopada 2014 r. na formularzu konsultacji społecznych pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@gmina-glowno.pl lub na adres Urzędu Gminy Głowno  ul. Kilińskiego 2 (pokój 5).
Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący da organów Gminy.

 

         Wójt Gminy Głowno
(-) Marek Jóźwiak

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-10-13 15:20:24
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-10-13 15:20:24 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Projekt uchwały
 FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok
 ZARZĄDZENIE Nr 57/2014 Wójta Gminy Głowno z dnia 9 października 2014
 Projekt Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129