.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wybory Samorządowe - 2014:
Dziennik Ustaw, Obwieszczenia, Zarządzenia, Informacje
poka wszystkie dokumenty

Państwowa Komisja Wyborcza


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zosta

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 - wyciąg z Zarządzenia Nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27-08-2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27-08-2014

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 28-08-2014

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.

Zgłoszenie kandydatów na Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno z dnia 01-09-2014 o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr 45/2014 w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Głowno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2014

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad owiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 istopada 2014r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 25 września 2014 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 8 października 2014 r 
(Wzywa się komitety wyborcze do ponownego zgłaszania list kandydatów na radnych Rady Gminy Głowno w następujących okręgach:
Nr 2 - Mąkolice od nr 91 - do końca,
Nr 7 - Antoniew, Bronisławów i Karasica,
Nr 13 - Wola Lubiankowska, Albinów i Różany.)

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu - informuje o pełnionych dyżurach

Obwieszczenie o obwodach i ich granicach  z dnia 14 października 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Głowno bez głosowania w okręgach wyborczych nr 2 ,7 i 13

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 17 października 2014 roku o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 20 października 2014r. o zasadach nadania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 20 października 2014 roku - dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014r w sprawie nadania numerów dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014r. o nadanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zawiadomienie o I posiedzeniu członków OKW

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Głowno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików w wyborach do Rady Gminy Głowno zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Głowno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 24 października 2014r w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 24 października 2014r w sprawie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na wójta

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GŁOWNO sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Głownie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY GŁOWNO sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Głownie

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA DO RADY GMINY GŁOWNO sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Głownie

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Jolanta Szkup
data udostępnienia: 2014-08-19 11:29:58
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-11-26 15:24:29 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r.
 PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA DO RADY GMINY GŁOWNO
 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY GŁOWNO
 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GŁOWNO
 Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych
 Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 24 października 2014r
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Głowno
 Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 24 października 2014r
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Głowno w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików w
 Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 24 października 2014r
 Zawiadomienie o I posiedzeniu członków OKW
 Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014r
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014r.
 Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 22 października 2014r
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 20 października 2014 roku
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 20 października 2014r.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 17 października 2014 roku
 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Gminy Głowno bez głosowania w okręgach wyborczych nr 2 ,7 i 13
 Obwieszczenie o obwodach i ich granicach
 Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgierzu - informuje o pełnionych dyżurach
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie z dnia 8 października 2014 r
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Głownie
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad owiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zosta
 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno z dnia 01-09-2014
 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 45/2014
 Zarządzenie nr 45/2014
 Zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zosta
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 28-08-2014
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27-08-2014
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 27-08-2014
 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r.
 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zosta
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129