.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAŁATW SPRAWĘ:
SKARGI I WNIOSKI

W Urzędzie Gminy Głowno za prawidłowe i terminowe przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz właściwe zorganizowanie przyjęć interesantów w tych sprawach odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy.
W Urzędzie Gminy Głowno  rejestr skarg i wniosków prowadzony jest przez Sekretarza Gminy.

Przyjmowanie interesantów przez Kierownictwo Urzędu:
-przez Wójta Gminy Głowno, a w przypadku jego nieobecności Sekretarza Gminy, lub osobę wyznaczoną przez Wójta Gminy, w każdy wtorek w godzinach od 800 do 1500  na podstawie wcześniejszych zapisów dokonywanych przez Sekretariat Wójta Gminy Głowno,
-przez Sekretarza Gminy w dniach i godzinach określonych w ppkt a,
-
przez  wyznaczonych pracowników – codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Terminy:
-Załatwienie skargi następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca;
-Przekazanie skargi organowi właściwemu powinno nastąpić w terminie 7 dni;
-W razie niezałatwienia skargi w ustawowym terminie zawiadamia się o tym skarżącego podając przyczyny zwłoki i wskazuje nowy termin załatwienia.

Forma:
-Skargi można wnosić pisemnie lub ustnie do protokołu, codziennie w godzinach
urzędowania tj.: od poniedziałku – piątku od 7:30 do 15:30 ;
-Skarga musi być podpisana, zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej oraz jej podpis;
-W przypadku skargi wnoszonej w interesie innej osoby, wymagana jest pisemna zgoda takiej osoby;
-Skargi anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
data udostępnienia: 2012-09-17 13:15:07
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-01-13 13:06:29 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129