.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z po. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,
nazwa zadania: Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głownie prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest przygotowanie posiłku (zupy), dostarczenie i wydanie w Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim i Zespole Szkół w Lubiankowie. Ilość zup – 47szt. (16 zup w Lubiankowie, 31 zup w Popowie), ilość zup może ulec zmianie. Wykonawca odpowiada za dostarczenie i wydanie zupy w ustalonych godzinach ze szkołą. Rozliczenie za dostarczenie zupy odbywać się będzie 15-tego i 30-go każdego   m-ca na podstawie przedstawionej faktury tut. Ośrodkowi.

Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto jednego gorącego posiłku (zupy dla dzieci przedszkolnych i szkolnych) wraz z kosztami dowozu.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa na okres od 04 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. ( z wyłączeniem okresu wakacyjnego i feryjnego oraz dni wolnych od zajęć szkolnych).  Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium              Waga
__________________________________
      CENA                         100 %

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 18.12.2015 r.  do godz. 9:00.
w siedzibie zamawiającego 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Głownie
ul. Kilińskiego 2
95-015 Głowno
Pokój nr  6
Oferty można również przesłać do Zamawiającego drogą pocztową,
(data wpływu do 18.12.2015 r. do godz. 9:00)

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.bip.gmina-glowno.pl
oraz przekazane oferentom faksem. 

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głownie
tel.     42 719-26-46
w godzinach 7:30 do 15:30

Kierownik GOPS
(-) Edyta Kaczmarska

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Edyta Kaczmarska
data udostępnienia: 2015-12-07 13:45:36
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-12-07 13:45:36 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129