.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług odbioru i zagospodarowani odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno
poka wszystkie dokumenty

Głowno dnia 22.12.2014 r.
271.4.2014                                                                                         

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  Świadczenie usług odbioru i zagospodarowani  odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości  zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno.
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

      RS II Sp. zo. o. ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kryterium oceny ofert otrzymała maksymalną ilość 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1)  Oferta nr 1 - RS II Sp. zo. o. ul. 3 Maja 10, 95-100 Zgierz

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania w/w  oferentowi niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
                                                                                            
                                                                      Wójt Gminy
                                                                 (-) Marek Jóźwiak
                                                           Kierownik Zamawiającego

 
informacje udostępnił:Sekretariat
informacje wytworzył:Kazimierz Piestrzeniewicz
data udostępnienia: 2014-12-22 13:51:16
ostatnia modyfikacja: Sekretariat 2014-12-22 13:51:16 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129