.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
poka wszystkie dokumenty

Podaje się do wiadomości mieszkańców Gminy Głowno, iż w związku z upływem kadencji organów samorządu mieszkańców wsi  Zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Głowno  z dnia 15 stycznia 2015 roku zwołuję  zebrania wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach:
1. Albinów,
2. Antoniew,
3. Boczki Domaradzkie,
4. Boczki Zarzeczne,
5. Bronisławów,
6. Chlebowice,
7. Dąbrowa,
8. Domaradzyn,
9. Feliksów,
10. Gawronki,
11. Helenów,
12. Jasionna,
13. Kadzielin,
14. Kamień,
15. Karasica,
16. Karnków,
17. Lubianków,
18. Mąkolice,
19. Mięsośnia,
20. Ostrołęka,
21. Piaski Rudnickie,
22. Popów Głowieński,
23. Popówek Włościański,
24. Rudniczek,
25. Władysławów Bielawski,
26. Władysławów Popowski,
27. Wola Lubiankowska,
28. Wola Mąkolska,
29. Wola Zbrożkowa,
30. Konarzew,
31. Ziewanice
Ustalam terminy, godziny i miejsca zebrań wyborczych  zgodnie z harmonogramem , stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Proponowany porządek obrad określony jest w załączniku Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

         W Ó J T
              (-) Marek    Jóźwiak 


Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia
Wójta Gminy Głowno
z dnia 19.01.2015r.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKIECH W ROKU 2015 W GMINIE GŁOWNO  

 

Lp.

Nazwa sołectwa

Termin zebrania i godzina

Miejsce zebrania

1.

ALBINÓW

02.02.2015 r.
godz. 14.00

świetlica

2.

ANTONIEW

03.02.2015 r.
godz. 16.00

OUK Bronisławów

3.

BOCZKI DOMARADZKIE

06.02.2015 r.
godz. 12.00

OSP Boczki Domaradzkie

4.

BOCZKI ZARZECZNE

05.02.2015 r.
godz. 12.00

u sołtysa

5.

BRONISŁAWÓW

06.02.2015 r.
godz. 16.00

OUK Bronisławów

6.

CHLEBOWICE

09.02.2015 r.
godz. 11.00

u sołtysa

7.

DĄBROWA

10.02.2015 r.
godz. 14.00

u sołtysa

8.

DOMARADZYN

11.02.2015 r.
godz. 17.00

OSP Domaradzyn

9.

FELIKSÓW

12.02.2015 r.
godz. 12.00

u sołtysa

10.

GAWRONKI

13.02.2015 r.
godz. 12.00

u sołtysa

11.

HELENÓW

16.02.2015 r.
godz. 12.00

u sołtysa

12.

JASIONNA

17.02.2015 r.
godz. 12.00

u sołtysa

13.

KADZIELIN

18.02.2015 r.
godz. 17.00

Dom Ludowy

14.

KAMIEŃ

19.02.2015 r.
godz. 17.00

Dom Ludowy

15.

KARASICA

20.02.2015r.
godz. 11.00

u sołtysa

16.

KARNKÓW

23.02.2015 r.
godz. 12.00

OSP Popów Gł.

17.

LUBIANKÓW

24.02.2015 r.
godz. 17.00

OSP Lubianków

18.

MĄKOLICE

25.02.2015 r.
godz. 11.00

OSP Mąkolice

19.

MIĘSOŚNIA

26.02.2015 r.
godz. 13.00

Świetlica wiejska

20.

OSTROŁĘKA

13.02.2015 r.
godz. 16.00

OSP Ostrołęka

21.

PIASKI RUDNICKIE

16.02.2015 r.
godz. 16.00

u sołtysa

22.

POPÓW GŁOWIEŃSKI

23.02.2015 r.
godz. 16.00

OSP Popów

23.

POPÓWEK WŁOŚCIAŃSKI

20.02.2015r.
godz. 17.00

OSP Popów

24.

RUDNICZEK

09.02.2015 r.
godz. 17.00

Dom Ludowy

25.

WŁADYSŁAWÓW BIELAWSKI

11.02.2015 r.
godz. 13.00

Dom Państwa Pelskich

26.

WŁADYSŁAWÓW POPOWSKI

24.02.2015 r.
godz. 11.00

U sołtysa

27.

WOLA LUBIANKOWSKA

17.02.2015 r.
godz. 16.00

Świetlica wiejska

28.

WOLA MĄKOLSKA

12.02.2015 r.
godz. 15.00

Szkoła

29.

WOLA ZBROŻKOWA

25.02.2015 r.
godz. 16.00

Środowiskowy Dom Samopomocy

30.

KONARZEW

10.02.2015 r.
godz. 11.00

Sala –Urząd Gminy

31.

ZIEWANICE

02.03.2015 r.
godz. 17.00

OSP Ziewanice

W Ó J T
              (-) Marek    Jóźwiak Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia
Wójta Gminy Głowno
z dnia 19.01.2015 r. 

       Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności zebrania wiejskiego i przyjęcie proponowanego porządku.
3. Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej,
4. Dokonanie wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej:
1) Odczytanie zebranym określonych w rozdziale IV Statutu Sołectwa trybu wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
2) Wybór w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w składzie co najmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.
3) Przeprowadzenie wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej:
a) Przyjęcie przez Komisje Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków Rady Sołeckiej  ( w skład  komisji nie mogą wchodzić kandydaci na sołtysa i członków Rady Sołeckiej)
b) Przeprowadzenie głosowania tajnego ( przygotowanie i wydanie głosującym kart do głosowania, czuwanie nad poprawnością i tajnością głosowania.
c) Ustalenie wyników głosowania.
d) Sporządzenie protokołu o wynikach wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
e) Ogłoszenie wyników wyborów.
5. Dyskusja.
6. Przyjęcie programu na następną kadencję
7. Wybory delegatów do Gminnej Spółki Wodnej.

W Ó J T
              (-) Marek    Jóźwiak 

 


Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich z dnia 19 stycznia 2015 roku.

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Jolanta Szkup
data udostępnienia: 2015-01-20 12:56:47
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2015-01-21 12:10:22 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Ogłoszenie Wójta Gminy Głowno o zwołaniu zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129