.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Wykaz podmiotów, które uzyskają dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno na realizację zadań pożytku publicznego w 2014 roku

 

 

Wójt Gminy Głowno

ogłasza

 

wyniki otwartego konkursu ofert  na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2014 zadań realizację zadań publicznych

 

Wykaz podmiotów, które uzyskają dotacje celowe z budżetu Gminy Głowno  na realizację zadań pożytku publicznego w 2014 roku, zgodnie z Ogłoszeniem Wójta Gminy Głowno o otwartym konkursie ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w 2014 roku następujących zadań:

 

Nazwa zadania publicznego

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

Z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa” w Bronisławowie

 

1.000 zł

Z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Stowarzyszenie „Senior” w Głownie

1.000 zł

Z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci                          i młodzieży

1. Stowarzyszenie Sadownicze na Rzecz Rozwoju Wsi Rudniczek

 

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa” w Bronisławowie

 

1.000 zł

 

 

1.000 zł

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury                     i dziedzictwa narodowego

1. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno

 

2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie

   500 zł

 

 

   500 zł

Z zakresu wspierania                     i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Popów

 

2. Stowarzyszenie „Senior” w Głownie

 

3. Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” Głowno

16.000 zł

 

      500 zł

 

      500 zł

Razem kwota dotacji

 

22.000 zł

 

 

Wójt Gminy Głowno

Marek Jóźwiak

 

 
informacje udostępnił:Tomasz Białek
informacje wytworzył:Justyna Jaborska
data udostępnienia: 2014-03-20 22:31:59
ostatnia modyfikacja: Tomasz Białek 2014-03-20 22:31:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 70129