.  Urząd Gminy Głowno
95-015 Głowno, ul. Kilińskiego 2
  
     szukaj
strona główna | moja sprawa| redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:
Zamówienia publiczne - 2015
poka wszystkie dokumenty

Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
Zapytania do specyfikacji - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
Zapytania do specyfikacji - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bronisławowie
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta i gminy Głowno w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozw
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Bronisławowie
II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie
Informacja o negatywnym wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19.03.2015 r. godz. 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745m i we wsi Ostrołęka o długości 915m
Zapytanie do spacyfikacji - Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745m i we wsi Ostrołęka o długości 915m. - UZP 67206-2015
Zapytanie do spacyfikacji - Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745m i we wsi Ostrołęka o długości 915m. - UZP 67206-2015
Zapytanie do spacyfikacji - Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745m i we wsi Ostrołęka o długości 915m. - UZP 67206-2015
Informacja o negatywnym wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 02.04.2015 r. godz. 12.30
Informacja o negatywnym wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 02.04.2015 r. godz. 10.00
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej we wsi Domaradzyn o długości 745 m i we wsi Ostrołęka o długości 915 m
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli położonych na terenie Gminy Głowno łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewozów w okresie roku szkolnego 2015/2016 i 2016/2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dowóz dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli położonych na terenie Gminy Głowno łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie przewozów w okresie roku szkolnego 2015/2016 i 2016/201
Zaproszenie do skadania ofert - Roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy Głowno wg załączonych przedmiarów robót
Zaproszenie do skadania ofert - Roboty budowlane w budynku Urzędu Gminy Głowno wg załączonych przedmiarów robót
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roborty budolane w budynku Urzędu Gminy Głowno
Ogłoszenie o wyniku II rokowań na nieruchomość gruntową w Bronisławowie
Ogłoszenie o wyniku II rokowań na nieruchomość gruntową w Dąbrowie
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie operatów wodno – prawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji wodociągowych w Popowie Głowieńskim i Boczkach Domaradzkich
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa gazu propan do celów grzewczych
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji wodociągowych w Popowie Głowieńskim i Boczkach Domaradzkich
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę gazu propan do celów grzewczych
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wody na wodociągu Lubianków, Mąkolice, Popów Głowieński i Boczki Domaradzkie
Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie badań wody na wodociągu: Lubianków, Mąkolice, Popów Gtowieński i Boczki Domaradzkie - Gmina Głowno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie badań wody na wodociągu Lubianków, Mąkolice, Popów Głowieński i Boczki Domaradzkie
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Głowno
Informacja o wyniku postępowani - Przygotowanie i dostarczenie 1 gorącego posiłku (zupa) do dwóch szkół gminnych
 
informacje udostępnił:Sekretariat
informacje wytworzył:Tomasz Białek
data udostępnienia: 2014-12-22 10:50:08
ostatnia modyfikacja: Sekretariat 2015-02-16 09:39:07 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Streszczenie i porównanie złożonych ofert (GK.271.6.2015)
 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu.pdf
 Wzór umowy -12-2015.pdf
 Wzór umowy -12-2015.doc
 Formularz cenowy -12-2015.pdf
 Formularz cenowy -12-2015.doc
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 324846 - 2015
 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - 324846 - 2015
 Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu - 324846 - 2015
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 324846 - 2015
 Zalacznik nr 4 - Wykaz narzedzi i urzadzen technicznych - 324846 - 2015
 Załącznik nr 5 - Wykaz osób - 324846 - 2015
 Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie dotyczace grupy kapitalowej - 324846 - 2015
 Zalacznik nr 7 - Wzor umowy - 324846 - 2015
 Informacja o wyniku postępowania - Wykonanie badań wody na wodociągu: Lubianków, Mąkolice, Popów Gtowieński i Boczki Domaradzkie - Gmina Głowno
 Formularz cenowy - badanie wody
 Wzór umowy na badanie wody
 Streszczenie i porównanie złożonych ofert (GK.271.5.2015).pdf
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków (wód popłucznych) ze stacji wodociągowych w Popowie Głowieńskim
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 278768 - 2015
 Formularz ofertowy - 278768 - 2015
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 278768 - 2015
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 278768 - 2015
 Wykaz dostaw - 278768 - 2015
 Wykaz narzędzi - 278768 - 2015
 Wzór umowy - 278768 - 2015
 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - 278768 - 2015
 Formularz ofertowy
 Wzór umowy
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roborty budolane w budynku Urzędu Gminy Głowno.pdf
 Przedmiar robót.zip
 Projekt umowy
 Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - wzór
 Wykaz osób - wzór
 Wykaz wykonywanych projektów - wzór
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust.1 - wzór
 Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 - wzór
 Formularz ofertowy
 HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
 PRZEDMIAR ROBÓT- sala obrad
 PRZEDMIAR ROBÓT- parter
 PRZEDMIAR ROBÓT- klatka schodowa
 PRZEDMIAR ROBÓT- I pietro
 PRZEDMIAR ROBÓT- gabinet
 Zał 7 - Projekt umowy
 Zał 6 - Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
 Zał 4 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
 Zał 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia z postępowania
 Zał 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
 Zał 1 - Formularz ofertowy
 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert- ZP-21
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 151742 - 2015
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 151742 - 2015
 Plan rozkładu jazdy autobusów szkolnych dowożących uczniów do szkół - 151742 - 2015
 Formularz ofertowy - 151742 - 2015
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 151742 - 2015
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 151742 - 2015
 Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia - 151742 - 2015
 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień przez osoby uczestniczące - 151742 - 2015
 Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - 151742 - 2015
 Wzór umowy - 151742 - 2015
 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych - 151742 - 2015
 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług - 151742 - 2015
 Zał 7. - wykaz prac podobnych
 Zał 6. - oświadczenie oferenta
 Zał 5. - wykaz osób
 Zał 4. - harmonogram prac
 Zał 3. - formularz ofertowy
 Zał 2. - wzór umowy
 Zapytanie ofertowe
 Zał 1. - 8 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu planu.zip
 Streszczenie i porównanie złożonych ofert
 Wzór oświadczenia o posiadaniu uprawnień - ogłoszenie 67206 - 2015
 Wzór umowy - ogłoszenie 67206 - 2015
 Formularz cenowy - ogłoszenie 67206 - 2015
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ogłoszenie 67206 - 2015
 Formularz ofertowy - ogłoszenie 67206 - 2015
 Oświadczenie o spełnianiu warunków - ogłoszenie 67206 - 2015
 Wykaz robót budowlanych - ogłoszenie 67206 - 2015
 Wykaz maszyn i urządzeń - ogłoszenie 67206 - 2015
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - ogłoszenie 67206 - 2015
 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - ogłoszenie 67206 - 2015
 Dokumentacje Domaradzyn - ogłoszenie 67206 - 2015
 Dokumentacje Ostrołęka - ogłoszenie 67206 - 2015
 Zarządzenie Nr 16/2015
 Zarządzenie Nr 15/2015
 Warunku udziału w przetargu - Dąbrowa (2015-02-24)
 Regulamin przetargu - Dąbrowa (2015-02-24)
 Zarządzenie Nr 14/2015
 Zarządzenie Nr 13/2015
 Warunku udziału w przetargu - Bronisławów (2015-02-24)
 Regulamin przetargu - Bronisławów (2015-02-24)
 ZP-21 - ogłoszenie 23184 - 2015
 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ogłoszenie 23184 - 2015
 Formularz ofertowy - ogłoszenie 23184 - 2015 (POPRAWIONY)
 Zarządzenie Nr 11/2015
 Zarządzenie Nr 12/2015
 Warunki przetargowe
 Regulamin przetargu
 Wzór umowy - ogłoszenie 23184 - 2015
 Zapytania z dnia 09.02.2015 r
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - ogłoszenie 23184 - 2015
 Formularz ofertowy - ogłoszenie 23184 - 2015
 Formularz cenowy - ogłoszenie 23184 - 2015
 Oświadczenie o spełnianiu warunków - ogłoszenie 23184 - 2015
 Wykaz robót budowlanych - ogłoszenie 23184 - 2015
 Wykaz maszyn i urządzeń - ogłoszenie 23184 - 2015
 Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - ogłoszenie 23184 - 2015
 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - ogłoszenie 23184 - 2015
 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej - ogłoszenie 23184 - 2015
 Przebudowa drogi powiatowej nr 5126E relacji Głowno-granica powiatu na odcinku od łuku za OSP Lubianków do granicy powiatu zgierskiego w m. Wola Lubiankowska.zip
 Przebudowa drogi powiatowej nr 5126E relacji Głowno-granica powiatu na odcinku od granicy m. Głowno do łuku za OSP Lubianków w m. Rudniczek i Lubianków.zip
 Przebudowa drogi powiatowej nr 5125E ul. Łowicka w Głownie.zip
 Przebudowa drogi powiatowej nr 5118E ul. Zabrzeźniańska w Głownie.zip
 Przebudowa drogi powiatowej nr 5101E ul. Swoboda i ul. Zgierska w Głownie.zip
 Piaski Rudnickie.zip
 Rudniczek.zip
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 70129